Kvalitet och Miljö

Naturmaterial

miljo-bildFör oss på Scan Coor är miljöhänsyn en naturlig del i vårt arbete. Vi arbetar och behandlar naturmaterial med naturmaterial.

Vi prioriterar de leverantörer som har en sund inställning till miljön och vars produkter och tjänster är så miljövänliga och återvinningsbara som möjligt.

Exempelvis anlitar vi Big Bag när det gäller avfallshantering. Big Bag väljer den ur miljösynpunkt effektivaste tekniken.

Vi är vaksamma för ny teknologi, för mindre miljöpåverkan och mindre energiåtgång. Vi försöker hålla oss uppdaterade angående miljölagstiftning som berör verksamheten och branschen.

 

Scan Coor arbetar också med ständiga förbättringar och hög servicegrad. Vår personal ska ha en god kompetens och höga krav på kvalitet av det egna utförda arbetet.

 

Vi skall agera på ett sådant sätt att vårt företag uppfattas som synonymt med kvalitet och vid varje tillfälle överträffa kundens förväntningar.

Proffsigt utförda arbeten och nöjda kunder är vårt bästa betyg.